Всички мелници STATUS притежават особено важен комплекс от качества, които спомагат за повишаване на качеството на живот. Те са:

  • Екологични - на първо място, с тяхна помощ намаляваме значително общото количество битов отпадък. Важно е да отбележим и че с елиминирането на хранителните отпадъци допринасяме много по-малко за генерирането на парникови газове. Друг важен фактор е, че гниещите биологични остатъци представляват суровина за производството на био-газ.
  • Хигиенични - спомагат за свеждането на бактерии и нечистотии в кошчето за боклук до минимум.
  • Практични - отличават се с лесен монтаж, но освен това не изискват допълнителна площ в кухненското помещение, тъй като се вграждат под мивката. Това ги прави и дискретни, като тяхното присъствие не променя визията на кухнята ви. 
  • Безопасни - благодарение на вградените дълбоко под мивката рендета, които раздробяват отпадъците, диспозерите са напълно безопасни за употреба дори от малки деца.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички