Хранителните диспозери STATUS са уреди от ново поколение, които помагат за своевременното отстраняване на хранителните отпадъци, вместо натрупването им в кошче за боклук.

  • С тяхна помощ елиминираме възможността за поява на множество микроби, които предизвикват бърз процес на разлагане в коша, където храната бива изхвърляна. С това се появява неприятна миризма и нивото на хигиена пада значително.
  • Диспозерите STATUS работят само с натискането на един бутон, с помощта на който храната, попаднала в мелницата, бива раздробена на миниатюрни частици, които лесно се изтичат в канализацията.
  • Бързата им и сигурна работа ги прави подходящи както за употреба в домашни условия, така и в ресторанти, офиси и др.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички