Принципът на работа на инфрачервените отоплителни тела е базиран на естествения процес на слънчевото греене. Инфрачервените лъчи на слънцето се движат в права линия и минават през пространството, без да губят енергия, или с минимални загуби. Това се случва, защото инфрачервеният сектор е извън обсега на абсорбация на въздуха. Когато на пътя на лъчите се изпречи някакъв обект, енергията се превръща в топлина и обектът се нагрява. Инфрачервените лъчи на уредите за отопление действат по същия начин, като минават безпроблемно през въздуха и когато стигнат обект - човек или мебел, съответният се нагрява и затопля.

Инфрачервеното отопление се нарича още и кварцово отопление. Процесът се осъществява чрез нагревателен елемент, заграден в кварцова тръба - кварцов нагревател. Когато нагревателният елемент стане много горещ, върху кварцовата тръба се струпва изведнъж голямо количество топлина. Когато се достигне подходящата температура, тръбата започва да разпространява инфрачервена топлина. При този процес се произвежда топлинна вълна, чиято дължина е призната за идеална за човешкото тяло. Дължината на вълната е обратнопропорционална на отделяната топлина. Колкото повече се покачва температурата, толкова по-къса става вълната, и обратното.

Вижте още: 8 съвета как да оптимизирате работата на вашата соларна система

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички