Какви суми да предвидим за монтаж на дребни елементи - панти, насрещници и автомати?

Съвети и препоръки Дневна Мансарда Източник

Независимо дали е налице измятане на прозореца и той се затваря по-трудно или пък пантата на балконската врата е изцяло повредена, налице е необходимост от намесата на опитен майстор, който да отстрани възникналите проблеми. За този вид ремонт на дограма е необходимо да вземете предвид следните особености:

  • Подмяната на панти най-често струва между 5 и 10 лв за брой, от което следва разходът да нарасне до между 10 и 20 лв за подмяна на пантите на прозорец или 15-30 лв за същата услуга, извършена за балконска врата.
  • Монтажът на нов автомат е наложителен, когато е налице трудно или невъзможно затваряне на прозореца, или когато механизмът за плавно затваряне на балконската врата е повреден. Цените за подобен ремонт на дограма за горен автомат средно възлизат на 15 – 30 лв за брой.
  • За подмяна на долен автомат пък трябва да предвидите средно между 35 и 50 лв за брой, като подобна услуга можете да откриете и на цена от около 20 лв/бр.
  • Ремонтът на дограма, който включва монтаж на ел. насрещник пък достига цени между 100 и 120 лв за брой, като този елемент е приложим най-вече при автоматичните врати в големите обществени сгради и обекти.

Виж още: Дограма - цени

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички