Подготовка за строителство

Източник

Преди да пристъпите към следващата стъпка, а именно - строителство, е необходимо да се уверите, че имотът отговаря на всички законови изисквания за строеж и че притежава съответните документи. Научете за всички важни детайли в наръчника на YTONG, за да сте уверени, че сте на прав път.

Следва да се подготвите своя бъдещ проект, чрез:

  • Извършване на предпроектно проучване;
  • Подготовка на заданието на проекта и определяне на неговите обхват и съдържание;
  • Осигуряване на виза за проектиране - издава се от съответната община за района на имота;
  • Избор на проектант и възлагане на проекта;
  • Оценка и приемане на проекта - извършва се посредством одобрение от експертен съвет на общината или чрез комплексен доклад от регистрирана консултантска фирма.

Снимката е част от статията:

Как да построим мечтаната къща?

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички