1. Пренебрегват се средствата и времето за документацията преди същинската работа

Къщи Съветник за дома Източник

Изграждането на къща ще ви сблъска с няколко неща, които не може да избегнете, а именно документацията. Често времето и средствата, които тя изисква, се пренебрегват. Във връзка с нея, вземете под внимание следните обстоятелства:

  • Преди реалното строителство, се подготвят всички разрешителни, планове и проекти. Първият от тях е идейният проект. Изготвят се чертежи, според изискванията на клиента, които в същото време да са достатъчно точни и правилни, за да могат да бъдат изпълнени от специалистите.
  • Следват одобрения, отговарящи на определени правила и разрешителни, и чак тогава се преминава към същинската работа.
  • Заредете се с търпение, защото периодът за тези предхождащи фактическия строеж на къща етапи може да се проточи и да стигне до няколко месеца. Предвидете средства от разполагаемия бюджет и за тези задължителни разходи.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички