Хобит къщите са природосъобразни

Къщи Градина

Вероятно не сте се замисляли, но Хобит къщите биват построявани с устойчиви строителни материали, което ги прави изключително природосъобразни. Камък и дърво са основно използваните суровини, които се влагат в подобно строителсто. С тяхна помощ се изграждат солидни основи, които, от своя страна, позволяват и инсталирането на зелен покрив. Наличието на поiледния прeвръща къщата в благоприятна среда както за вас, така и за екосистемите. В същото време имате естествена градина на свое разположение, без дори да се налага да се катерите, за да се доберете до нея. Тъй като хобит домовете обикновено се строят в земята и по-малка част от тях остава отгоре, покривите им всъщност са разположени доста ниско. 

Вижте също: Къщата на семейство Флинстоун

Снимката е част от статията:

Надниквали ли сте в Хобит къща?

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички