Има място и за баня под стълбите!

Баня Източник

Напоследък е все по-симпатична идеята пространства с оскъдна квадраттура да побират цели апартаменти в себе си. Последните се отличават със завидна функционалност включваща мебели с по няколко роли наведнъж и помещения, които се преобразяват пред очите ни. Често основен проблем при този тип жилища е къде да се изгради банята и дали изобщо има място за нея. В случай че говорим за пространство с добра кубатура, където могат да се изградят ниво по вертикала, хигиенното помещение спокойно може да се помещава в подстълбищното пространство. И дори там площта да ви се струва твърде скромна, тя пак е в състояние, с добро планиране, да включи в себе си всички необходими санитарни аксесоари.  

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички