Трансформация на баня с дъх на лазур

Баня Източник

Необходими са няколко секунди в повече, за да можем да разпознаем, че показаното отляво помещение в действителност е баня. По-скоро наподобява леко разхвърляна стая, използвана частично и като склад, в който някой е забравил ваната си. А на фона на и без това лишената от логика обстановка, похабеното зелено килимче е поредният изгубил мястото си детайл. Последният обаче е лишен от възможността да разваля доброто впечатление от преобразяването, което виждаме вдясно.

Подът е пременен с винилова настилка с чудесна имитация на естествен дървен паркет. На фона се откроява бяла вана с асиметрична форма. Стените над нея навяват спомени с нежното си лазурно присъствие, след като по тях четката е отмила старите безлични нюанси. По този начин и малките квадратни прозорчета успяват да се превърнат в симпатичен акцент от интериора.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички